Website chính thức của
Cập nhật ảnh đẹp – tài nguyên nhiếp ảnh – thông tin model !

PRESET & ACTION

SHARE PSD

TEXTURE

SHARE MOCKUP

Mockup là gì? Sử dụng mockup làm gì?

Mockup là gì ? Sử dụng mockup làm gì ?

Ta thường thấy trên các diễn đàn thiết kế thường chia sẻ các file Mockup, tuy nhiên vẫn rất nhiều người không hiểu Mockup...