Ads by br-art.vn báo online

Đối với những người làm công việc thiết kế, thì Font chữ phù hợp luôn là một trong những thành phần rất cần thiết cho công việc. Hiện có rất nhiều Font chữ đẹp được chia sẻ, nhưng đa phần đều là từ các nguồn nước ngoài, và không có tiếng Việt. “ Cái khó ló cái khôn “, đã có nhiều cao nhân chế lại tiếng Việt từ các Font chữ này, giải quyết được vấn đề ngôn ngữ, giúp chúng ta thoải mái hơn trong việc sáng tạo.

chia sẻ 1500 font chữ-1 1500 Font Chữ Việt Hóa Dành Cho Dân Thiết Kế Chuyên Nghiệpchia sẻ 1500 font chữ-2 1500 Font Chữ Việt Hóa Dành Cho Dân Thiết Kế Chuyên Nghiệpchia sẻ 1500 font chữ-3 1500 Font Chữ Việt Hóa Dành Cho Dân Thiết Kế Chuyên Nghiệpchia sẻ 1500 font chữ-4 1500 Font Chữ Việt Hóa Dành Cho Dân Thiết Kế Chuyên Nghiệp

Dưới đây là 1500 Font chữ đã được Việt hóa hoàn toàn, sử dụng bình thường không lỗi, Br-art tổng hợp lại để các bạn tiện tải về.

Link : https://drive.google.com/file/d/1WgkYkebShc0KH3-JQhLC3Iiiu3tuWI1U/view

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh