6 Mockup text cover hiện đại

Ads by br-art.vn báo online

6 Mockup text cover hiện đại được chọn lọc và có demo rõ ràng để các bạn dễ dàng sử dụng. Các Mockup text này đã được tách rời từng layer để bạn có thể sử dụng và chỉnh sửa nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có font chữ có thể gây lỗi font, hãy tìm và download font chữ để hiển thị giống demo

Link Download. Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPeUExTRndKX0hZaWc

[/sociallocker]

Demo

6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại6 Mockup text cover hiện đại 6 Mockup text cover hiện đại

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh