Multiple Exposure hay còn gọi là kỹ thuật chụp chồng hình.

Ads by br-art.vn báo online

Đây là một kỳ thuật hiểu theo một cách đơn giản là nhiều bức hình được chụp chồng lên nhau thành 1 bức hình hoàn thiện. Còn về mặt kỹ thuật, chức năng này sẽ phơi sáng nhiều lần cảm biến hình ảnh. Người ta sử dụng chức năng này để chụp phong cảnh, tạo các hiệu ứng mơ hồ và vô thực hoặc muốn nhấn mạnh sự chuyển động của đối tượng.

Chức năng này giúp cho các nhiếp ảnh gia có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần đến các phần mềm chỉnh phông hay manip. Trên trang B&R có rất nhiều hình về Multiple Exposure và được mọi người yêu thích được chúng tôi tổng hợp dưới đây để các bạn cùng tham khảo!

album tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposure Album tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposurealbum tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposure Album tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposurealbum tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposure Album tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposurealbum tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposure Album tổng hộp các hình thể loại ảnh Multiple Exposure

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh