Thay vì những bộ ảnh chân dung bình thường với những góc cạnh trên gương mặt, nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn đã sáng tạo ra một bộ ảnh hoàn toàn mới với những góc máy sau lưng một cô gái. 

Ads by br-art.vn báo online

Bình yên góc phố ồn ào
Bon chen vội vã hỏi chào qua loa
Bình yên cây cỏ lá hoa
Cuối thu rồi nhỉ..xót xa mấy mùa

Bình yên bão tố mây mưa
Ngập lòng thổn thức từ trưa tới chiều
Bình yên hai chữ thương yêu
Con tim mềm yếu đủ nhiều đắng cay

Bình yên gió thoảng trôi mây
Trăng cao vỗ nhẹ.. khẽ lay bên thềm
Bình yên giấc ngủ ngoan hiền
Lòng ta khe khẽ tâm thiền tịnh vô

Bình yên ủy mị vu vơ
Anh ngồi ru khẽ chuốt thơ mộng tình
Bình yên sóng vổ yên bình
Nâng niu bờ bãi.. bóng hình nghiêng soi..

Bình yên nhé tim của tôi
Hiền ngoan khoảng khắc thả trôi nỗi niềm
Bình yên ấm cúm anh em
Vòng tay ôm gọn bóng đêm cũng lùa

Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn Bộ ảnh chân dung Bình yên sau vai của nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn

Theo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh