Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú và ý nghĩa đằng sau của bộ ảnh được NAG khám phá.

Ads by br-art.vn báo online

Sen đá mang ý nghĩa như loài hoa tình yêu về một tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Đúng như sức sống mãnh liệt của cây, không đòi hỏi chăm sóc nhiều, cây vẫn sống khoẻ mạnh

Ngoài ra  sen đá còn mang ý nghĩa phong thuỷ, nó mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình của bạn.

Từ sức sống của  sen đá, người ta còn quan niêm rằng: Mọi việc trong cuộc sống đều có cách giải quyết miễn là con người ta biết dũng cảm, mạnh mẽ đối diện với nó như chính  sen đá đối diện với mọi điều kiện sống của nó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể biến không thành có được. Vì thế, hãy tin vào cuộc sống này và hãy luôn sống mạnh mẽ như  sen đá!

Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang TúBộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú Bộ ảnh chân dung em và sen đá của nhiếp ảnh gia Quang Tú

Theo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh