Nếu bạn vẫn chưa quên bộ ảnh chụp ngược nắng tại highland coffee của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo thì bộ ảnh chân dung hôm nay chính là phần tiếp theo được nhiếp ảnh gia vừa tung lên.

Ads by br-art.vn báo online

Bộ ảnh hoàn toàn được NAG sử dụng kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng, làm cho người mẫu trong ảnh cũng trở nên nổi bật hơn.Sau khi chia sẻ vài trang B&R bộ ảnh của Hoàng Thảo được rất nhiều người ủng hộ và yêu thích.“2k likes hơn … lần đầu trong đời được nhiều like khi up vào group” – dòng trạng thái trên chính trang cá nhân của NAG.

Phần nào cũng cho chúng ta thấy được cô đã vui mừng như thế nào khi cho ra đời một bộ ảnh và được mọi người trong cộng đồng yêu thích và công nhận tài năng của NAG Hoàng Thảo. Không có gì là không thể, khi ta luôn cố gắng làm việc mà chúng ta yêu thích, chắc chăn một ngày nào đó cuộc sống cũng mỉm cười và công nhận công sức mà chúng ta đã bỏ ra.

Photo: Hoàng Thảo

Xem thêm:

Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng Thảo Bộ ảnh chân dung ngược nắng của nhiếp ảnh gia Hoàng ThảoTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh