Cùng br-art theo dõi Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong.

Ads by br-art.vn báo online

Ảnh đẹp không chỉ nhờ người chụp có tâm mà quan trọng nhất vẫn chính là thần thái.Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Quách Phong được chụp theo phong cách hongkong với màu xưa cũ cùng với thần thái xuất thần của mẫu càng khiến bộ ảnh trở nên xuất thần hơn.

Tóc em mượt quá gió say
Thổi vào tung sợi hương bay đượm nồng
Tàn thu lá úa gối đông
Dã qùi hoang dại chắn đồng cỏ xanh

Vội chi em bước đi nhanh
Anh xin hái tặng hoa vàng sẵn nơi
Nhà nghèo tình có thế thôi
Không tin cứ hỏi ông trời. Chẳng Thêm …

Đợi khi trăng khuyết tối thềm
Áo anh rách nát màn đêm vá giùm
Hay là đành trốn trong chum
Đẹp trai số một ngồi khum cười huề.

Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách Phong Bộ ảnh chân dung theo phong cách Hong Kong của NAG Quách PhongTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh