Kỹ thuật chụp chồng hình hay còn gọi là Multi Exposure.

Ads by br-art.vn báo online

Đây là một chức năng có từ máy phim. Nó được hiểu nôm na là chụp nhiều lần trên một tấm hình, còn về mặt kỹ thuật, chức năng này sẽ phơi sáng nhiều lần cảm biến hình ảnh. Người ta sử dụng chức năng này để chụp phong cảnh, tạo các hiệu ứng mơ hồ và vô thực hoặc muốn nhấn mạnh sự chuyển động của đối tượng.

>> Xem thêm: Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn

Khi nói về chức năng chụp chồng hình, người ta thường quan tâm đến số lần chụp hay số lần phơi sáng, mức độ phơi sáng trên từng bức hình ghép và hiệu quả hình ảnh cuối cùng.
Dĩ nhiên số lần tối thiểu phải từ hai trở lên. Đây là chức năng thường thấy trên máy ảnh Nikon & Pentax và những máy khác. Tùy vào dòng máy ảnh khác nhau, số lần chồng hình cũng sẽ khác nhau. Ví dụ máy Nikon D200, D300, D700, D2 và D3 cho phép chồng tối đa 10 hình, trong khi máy D80 và D90 chỉ cho phép 3 lần. Cho đến lúc này, chức năng này chỉ có trên máy ảnh Canon EOS-1Dx, tuy nhiên bạn có thể làm được hiệu qủa tương tự bằng cách ghép các hình và điều chỉnh độ sáng phù hợp trên từng hình ghép, thông qua phần mềm xử lý ảnh (như photoshop).

NAG Lê Xuân Nam đã sử dụng một cách thành thục kĩ năng này!

Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam Bộ ảnh chụp chồng hình của NAG Lê Xuân Nam

Theo Blend & Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh