Mùa thu hoạch” nghe đến cái tên mọi người chắc có lẽ sẽ nghĩ ngay đến khung cảnh những bác nông dân đang cặm cụi thu hoạch nông sản của mình. 

Ads by br-art.vn báo online

Bộ ảnh đúng là nói về “nông dân” và “thu hoạch” nhưng nói về một cặp đôi cùng nhau thu hoạch vườn ray của mình. Qua từng bức ảnh ta không chỉ thấy được niềm vui khi nông sản của mình bội thu, mà còn thấy được tình yêu thương bao la và thuần khiết mà hai người dành cho nhau. Những cử chỉ yêu thương vừa đủ, nhưng cử chỉ chăm sóc nhau, những nụ cười tươi chứa chan niềm hạnh phúc. Tất cả đều được NAG Phan Tuấn Anh đưa vào trong bộ ảnh của mình một cách duyên dáng nhất.

bộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anhbộ ảnh mùa thu hoạch của NAG Phan Tuan Anh Bộ ảnh "Mùa thu hoạch" của NAG Phan Tuấn Anh

 

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh