Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn cho ta thấy những hình ảnh siêu thực nhưng lại mang đầy ý nghĩa nhân văn và gần gũi.

Ads by br-art.vn báo online

Surrealism-Trường phái siêu thực là khuynh hướng nghệ thuật bắt nguồn từ chủ nghĩa tượng trưng và phân tâm học, đặt phi lý tính lên trên lý tính. Theo chủ trương, khuynh hướng nầy nhằm giải phóng con người khỏi mọi xiềng xích xã hội, thể hiện nội tâm và tư duy tự nhiên, không bị gò bó bởi lý trí, lôgic, luân lý, mỹ học, kinh tế, tôn giáo. Những sáng tác phẩm của những nghệ sĩ Siêu thực ghi chép tất cả những trạng thái tâm lý luôn luôn chuyển biến trong tiềm thức, không phân biệt thực hay mộng, tỉnh hay điên, đúng hay sai.

Kết hợp giữa trường phái siêu thực với hình ảnh chụp couple là một hình ảnh mới lạ và độc đáo mà có lẽ rất ít người nghĩ đến. Bộ ảnh không chỉ cho ta thấy những hình ảnh mới lạ mà còn mang đến rất nhiều bài học cũng như ý nghĩa nhân văn về tình yêu!

Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn
Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An Nguyễn Bộ ảnh Surrealism wedding của NAG An An NguyễnTheo Blend & Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh