Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần

Ads by br-art.vn báo online

Typography là gì? Typography là từ ghép bởi “Typo” “và graphic” để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn. Khái niệm về Typography đã có từ rất lâu với cách trình bày bản in của người châu Âu hay cách viết thư pháp của người Trung Hoa.

Về cơ bản Typography là sự kết hợp khéo léo nghệ thuật giữa typefaces, point size, line length, leading (line spacing), letter-spacing(tracking). Nhằm đem lại cho người xem cảm giác dễ đọc nhất, nổi bật nội dung, và truyền tải được ý đồ của người thiết kế tới người đọc.

Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnChia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cần Chia sẻ bộ sưu tập typography đẹp và lạ cho ai cầnTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh