Với hai tông màu nóng và lạnh bộ ảnh chân dung được nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng blend màu thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.

Pass: br-art.vn

Ads by br-art.vn báo online

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=1D_J07HF-gsynXbip957tubv0SLVE_ysS

[/sociallocker]

Yêu là gì có định nghĩa được không?
Em muốn hỏi giữa mênh mông thế giới
Yêu có phải là câu chờ nghĩa đợi
Nhớ nhung giăng vời vợi đến mây ngàn
Yêu là gì có phải mắt chứa chan?
Châu lã chã trong màn đêm se sắt
Gom hình bóng giữ trong tim thật chặt
Khi xa nhau dạ thắt xé từng hồi
Yêu có phải mơ dịu ngọt bờ môi
Xa một chút đứng ngồi hồn lạc mất
Khuông trời đẹp màu hồng, xanh đều nhất
Thoáng hờn ghen đúng thật chữ yêu mà.
Yêu là gì có phải chẳng muốn xa
Một điều ước mặn mà cầu chung lối
Yêu có phải trái tim luôn đập vội
Lỗi nhịp hoài bối rối trước người ta.

Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh Đặng Chia sẻ preset bộ ảnh chân dung được blend màu bởi nhiếp ảnh gia Cảnh ĐặngTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh