Lấy tên bộ ảnh là “một sớm cảng cá” của NAG Nguyễn Hoàng Phi đã phần nào nói lên hết được ý nghĩa của bộ ảnh.

Ads by br-art.vn báo online

Mỗi bức ảnh là miêu tả sinh hoạt hằng ngày của người dân ở đây. Mỗi sáng khi các thuyền đánh bắt cá từ biển khơi trở về, người dân sẽ tập hợp ở đây. Người đánh bắt cá thì chuyển những thùng cá tươi từ dưới thuyền lên bờ. Còn người trên bờ vận chuyển, cân ký và bắt đầu những hoạt động buôn bán/. Khung cảnh vào buổi sáng ở cảng cá thật tấp nập, ồn ào. Tuy là hoạt động bình thường diễn ra hằng ngày, ai cũng vội vã và tấp nập để chuẩn bị cho một khởi đầu của ngày mới. Nhưng trên môi vẫn không quên nụ cười. Mỗi khi cá về, đồng nghĩa với việc cộng sống của họ sẽ được cải thiện hơn.

Photo: Nguyễn Hoàng Phi

Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=0ByZNr_Wh2PmRb0ExNkVQcFpteVU

[/sociallocker]

Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi. Chia sẻ preset bộ ảnh một sớm cảng cá của NAG Nguyễn Hoàng Phi.

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh