Ads by br-art.vn báo online

Stock chân dung style teen xóa phông được chia sẻ bởi thành viên Duy Hoàng bao gồm 6 ảnh raw .CR2 để bạn có thể thực tập blend & retouch ảnh chân dung. Stock được nhiều thành viên bình chọn

Link download bên dưới. Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPeNzQ5YXBKUHlVR0k[/sociallocker]

 

Chia sẻ stock ảnh chân dung style teen xóa phông của Duy Hoàng Chia sẻ stock ảnh chân dung style teen xóa phông của Duy Hoàng

https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPeNzQ5YXBKUHlVR0k

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh