Tổng hợp giáo trình tự học Photoshop Lightroom Illustrator

Tổng hợp giáo trình tự học Photoshop Lightroom Illustrator được chia sẽ trên Blend & Retouch và các khóa học có phí được thành viên chia sẽ miễn phí đến với các bạn. Đây là những giáo trình tự học đã được tuyển chọn kỹ trước khi được chia sẻ

1. Giáo trình photoshop cho người mới bắt đầu
1.1 Phần 1: Link Tải
1.2 Phần 2: Link Tải
1.3 Phần 3: Link Tải
đang cập nhật
Để tăng chất lượng dịch vụ nhóm admin quyết định chuyển server nên sẽ có vài sự cố nho nhỏ mang các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất dịch vụ trở lại

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh