Hiệu ứng bokeh cho ảnh

Ads by br-art.vn báo online

Bokeh là những hiệu ứng được tạo ra ngoài vùng focus khi ta chụp ảnh, nếu bạn không tạo được bokeh bởi ống kính khẩu độ quá nhỏ thì có thể sự dụng bộ Hiệu ứng bokeh cho ảnh bao gồm 51 Texture bokeh siêu đẹp được Blend & Retouch tổng hợp từ nhiều nhiều nguồn

Xem thêm:

Link Download. Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPecHlqRzhkWnVoSlU

[/sociallocker]

Ảnh demo

51 Texture bokeh siêu đẹp Hiệu ứng bokeh cho ảnh51 Texture bokeh siêu đẹp Hiệu ứng bokeh cho ảnh

51 Texture bokeh siêu đẹp Hiệu ứng bokeh cho ảnh
Textures & Overlays | Vintage Faded Bokeh Collection for Photoshop.

51 Texture bokeh siêu đẹp Hiệu ứng bokeh cho ảnh

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh