Nhật Bản là vùng đất của hai thế giới.

Ads by br-art.vn báo online

Một bên là một nước Nhật với thủ đô Tokyo hối hả, cố đô Kyoto lịch sử và những khu nghỉ dưỡng nước nóng tự nhiên. Một bên là một nước Nhật bĩ lãng quên với những ngôi nhà bỏ hoang, những trường học hoang vắng và những cửa hàng đóng cửa im ỉm.

Vùng nông thôn nước Nhật không được nhiều người biết đến. Ngày nay, nhiều thị trấn, vùng nông thôn Nhật phát triển thành những vùng chuyên canh như thị trấn Kamishihoro ở Hokkaido sản xuất khinh khí cầu. Thị trấn Tendo ở Yamagata chuyên canh các nông sản địa phương theo mùa như quả anh đào, táo, bai. Thị trấn khác là bia và rượu sake. Thành phố Nahari với sản phẩm cá hồi.

Tất cả vẻ bình yên nơi đây đã được nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng mô tả và lưu giữ lại trong những bức ảnh thanh bình nơi vùng quê của Nhật Bản

Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn TùngNhững miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng Những miền quê yên bình ở Nhật Bản của NAG Nguyễn Sơn Tùng

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh