Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn và lấy tên là “valentine của kẻ hay mơ” của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn.

Ads by br-art.vn báo online

Trong tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những cặp đôi chìm trong hạnh phúc, mơ mộng về tương lai và một kết thúc có hậu.Tuy nhiên, vẫn có những người không được như vậy, tình yêu không trọn vẹn hay gãy gánh giữa đường. Nhưng có lẽ tình yêu đau khổ nhất đó chính là tình đơn phương, thương có, vui có những cũng nhiều nước mắt. Khi nhìn người mình thương hạnh phúc bản thân rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó không phải dành cho mình mà dành cho “một nửa” khác, đó chẳng khác nào còn dao hai lưỡi cứa nát trái tim…

Bộ ảnh này của An An Nguyễn đã thể hiện được sự dằn vặt vừa hạnh phúc nhưng cũng có những nỗi đau sâu thẳm trong thâm tâm mà không ai có thể chia sẻ và tâm sự được. Dù có tình yêu nhưng lại cô đơn trong chính nỗi đau đó.

Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn

Xem thêm:

Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồnNỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồn Nỗi đau trong tình yêu được thể hiện qua bộ ảnh tình yêu buồnTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh