Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn

Ads by br-art.vn báo online

Trường phái Siêu thực (Surrealism) là khuynh hướng nghệ thuật bắt nguồn từ chủ nghĩa Tượng trưng và phân tâm học, đặt phi lý tính lên trên lý tính. Theo chủ trương, khuynh hướng này nhằm giải phóng con người khỏi mọi xiềng xích xã hội, thể hiện nội tâm và tư duy tự nhiên, không bị gò bó bởi lý trí, lôgic, luân lý, mỹ học, kinh tế, tôn giáo. Những sáng tác phẩm của những nghệ sĩ Siêu thực ghi chép tất cả những trạng thái tâm lý luôn luôn chuyển biến trong tiềm thức, không phân biệt thực hay mộng, tỉnh hay điên, đúng hay sai.

Với trường phái hội họa này, những chủ thể rất bình dị được đặt trong một phông màn hoặc bí ẩn, hoặc hùng vĩ, khiến cho bức ảnh mang một sức sống mới, ý nghĩa mới, như tồn tại trong mơ cùng những sự vật hiện thực trong trạng thái không thực.

Nhưng việc thông hiểu tính chất Siêu thực của một bức ảnh còn tuỳ thuộc nhiều đặc điểm hơn là chỉ phụ thuộc vào những tiện nghi của thiết bị chụp ảnh trong việc tạo ra những tấm hình dị thường. Một khám phá khác cũng quan trọng không kém: thậm chí những tấm hình tầm thường nhất, khi được lọc qua lăng kính của cảm nhận Siêu thực, thì có thể dễ dàng thoát ra khỏi bối cảnh thông thường và bằng một thái độ bất tuân nó được gán cho một vai trò mới.

Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An Nguyễn Ô trời nhỏ với phong cách surrealism của nhiếp ảnh gia An An NguyễnTheo tạp chí nhiếp ảnh Blend&Retouch

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh