Ads by br-art.vn báo online

i am Sexy girl của Nhiếp ảnh gia johnie Ngo đã được cồng đồng Blend & Retouch đón nhận bởi độ tinh tế trong từng góc ảnh cũng như màu mà Johnie Ngo đã blend.
Thiết bị sử dụng: Nikon D90 – Lens 80-100
Link preset màu của bộ ảnh download tại cuối bài
Mời mọi người cùng xem ảnh

sexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngosexy girl i am Sexy girl johnie Ngoi am Sexy girl johnie Ngo

Link download preset sexy

 

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh