Ads by br-art.vn báo online

Màu trong trẻo là xung hướng blend ảnh không bao giờ lỗi thời, blend & Retouch chia sẽ với các ban preset màu trong trẻo vô cùng đẹp được chia sẽ bởi NAG Giang Hoàng
Stock sử dung: Dung Đặng
Link Download cuối bài

Preset màu trong trẻo Preset màu trong trẻo

Preset màu trong trẻo Preset màu trong trẻo

Preset màu trong trẻo Preset màu trong trẻo

Preset màu trong trẻo Preset màu trong trẻo

Preset màu trong trẻo Preset màu trong trẻo

 

[sociallocker id=”986″]Linkdowload preset trong trẻo[/sociallocker]

 

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh