Texture hiệu ứng ánh sáng

Texture tia sáng phần 1 bao gồm 35 texture hiệu ứng ánh sáng nâng cao giúp bạn thỏa mái trong việc ghép những hiệu ứng ánh sáng vào ảnh

Linkdownload: Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPeQzBYWWJ0VjlhOUE[/sociallocker]

Ảnh demo

 

Texture hiệu ứng ánh sáng Texture hiệu ứng ánh sáng Texture hiệu ứng ánh sáng Texture hiệu ứng ánh sáng

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh