Tổng hợp Mockup đẹp phần 2

Ads by br-art.vn báo online

Tổng hợp 27 Mockup nhiều thể loại được thành viên Blend & Retouch chia sẻ trên group. Trong bộ tổng hợp mockup phần 2 này có nhiều mẫu rất đẹp và nhiều thể loại khác nhau để các bạn mới tìm hiểu về Mockup có thể vọng hoặc làm tư liệu cho kho đồ họa của mình

Xem thêm: Tổng hợp Mockup đẹp phần 1

Link Download. Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPeMEFRb0daeUtBOEE

[/sociallocker]

Ảnh Demo

Tổng hợp Mockup đẹp phần 2 Tổng hợp Mockup đẹp phần 2Tổng hợp Mockup đẹp phần 2 Tổng hợp Mockup đẹp phần 2Tổng hợp Mockup đẹp phần 2 Tổng hợp Mockup đẹp phần 2

 

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh