Tổng hợp texture các loại chất liệu ( giấy, vải, tường, carton, gỗ,…)

Tất cả các texture chất liệu như giấy, vải, tường gạch, gỗ, thùng carton, sơn đường,… sẽ được tổng hợp vào 1 file download duy nhất bên dưới.

Thông tin bộ texture tổng hợp các loại chất liệu này

  1. Brick wall textures set 1
  2. Cardboard Textures set 1
  3. Denim Textures set 1
  4. Extreme textures set 1
  5. Extreme Textures Set 2
  6. Extreme Textures Set 2
  7. Old Paper Textures set 1
  8. Old Paper Textures set 2
  9. Pavement Textures set 1
  10. Pavement Textures set 1

Link Download. Pass: br-art.vn

[sociallocker id=”986″]

https://drive.google.com/open?id=0BxgEtK4gbfPedkxtQ0I3bHMxMmc

[/sociallocker]

Ảnh demo

Tổng hợp texture các loại chất liệu ( giấy, vải, tường, carton, gỗ,...) Tổng hợp texture các loại chất liệu ( giấy, vải, tường, carton, gỗ,...) Tổng hợp texture các loại chất liệu ( giấy, vải, tường, carton, gỗ,...)

 

- Ads by br-art.vn - diễn đàn nhiếp ảnh